His traditis omnibusque armis ex oppido conlatis, ab eo loco in fines Ambianorum pervenit; qui se suaque omnia sine mora dediderunt. 3 Cum paulo longius a castris processisset, suos ab hostibus premi atque aegre sustinere et conferta legione ex omnibus partibus tela coici animadvertit. 3 Ob eas causas ei munitioni quam fecerat T. Labienum legatum praeficit; ipse in Italiam magnis itineribus contendit duasque ibi legiones conscribit et tres, quae circum Aquileiam hiemabant, ex hibernis educit et, qua proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus ire contendit. 7 Quibus proeliis calamitatibusque fractos, qui et sua virtute et populi Romani hospitio atque amicitia plurimum ante in Gallia potuissent, coactos esse Sequanis obsides dare nobilissimos civitatis et iure iurando civitatem obstringere sese neque obsides repetituros neque auxilium a populo Romano imploraturos neque recusaturos quo minus perpetuo sub illorum dicione atque imperio essent. 4 Caesar in Belgis omnium legionum hiberna constituit. e Typographeo Clarendoniano. 3 Non sese Gallis sed Gallos sibi bellum intulisse: omnes Galliae civitates ad se oppugnandum venisse ac contra se castra habuisse; eas omnes copias a se uno proelio pulsas ac superatas esse. [30] 1 Bello Helvetiorum confecto totius fere Galliae legati, principes civitatum, ad Caesarem gratulatum convenerunt: 2 intellegere sese, tametsi pro veteribus Helvetiorum iniuriis populi Romani ab his poenas bello repetisset, tamen eam rem non minus ex usu [terrae] Galliae quam populi Romani accidisse, 3 propterea quod eo consilio florentissimis rebus domos suas Helvetii reliquissent uti toti Galliae bellum inferrent imperioque potirentur, locumque domicilio ex magna copia deligerent quem ex omni Gallia oportunissimum ac fructuosissimum iudicassent, reliquasque civitates stipendiarias haberent. Caesar. This a parallel presentation of the works of Julius Caesar in Latin and English translation. Quibus rebus Caesar vehementer commotus maturandum sibi existimavit, ne, si nova manus Sueborum cum veteribus copiis Ariovisti sese coniunxisset, minus facile resisti posset. 7 Tantum esse nomen atque opinionem eius exercitus Ariovisto pulso et hoc novissimo proelio facto etiam ad ultimas Germanorum nationes, uti opinione et amicitia populi Romani tuti esse possint. Namque omnium rerum quae ad bellum usui erant summa erat in eo oppido facultas, 2 idque natura loci sic muniebatur ut magnam ad ducendum bellum daret facultatem, propterea quod flumen [alduas] Dubis ut circino circumductum paene totum oppidum cingit, 3 reliquum spatium, quod est non amplius pedum MDC, qua flumen intermittit, mons continet magna altitudine, ita ut radices eius montis ex utraque parte ripae fluminis contingant, 4 hunc murus circumdatus arcem efficit et cum oppido coniungit. 4 Quod si furore atque amentia impulsum bellum intulisset, quid tandem vererentur? 2 Quo facto, ad lacessendum hostem et committendum proelium alienum esse tempus arbitratus suo se loco continuit et brevi tempore intermisso in castra legiones reduxit. cum primis navibus Britanniam attigit atque ibi in omnibus collibus expositas hostium copias armatas conspexit. Eius rei quae causa esset miratus ex ipsis quaesiit. 5 Haec cum pluribus verbis flens a Caesare peteret, Caesar eius dextram prendit; consolatus rogat finem orandi faciat; tanti eius apud se gratiam esse ostendit uti et rei publicae iniuriam et suum dolorem eius voluntati ac precibus condonet. 4 Hunc ad egrediendum nequaquam idoneum locum arbitratus, dum reliquae naves eo convenirent ad horam nonam in ancoris expectavit. 7 Interea suos in agros remigrare iusserunt, principesque undique convenire et se civitatesque suas Caesari commendare coeperunt. 2 Caesar id quod erat suspicatus aliquid novi a barbaris initum consilii, cohortes quae in statione erant secum in eam partem proficisci, ex reliquis duas in stationem succedere, reliquas armari et confestim sese subsequi iussit. [25] 1 Caesar primum suo, deinde omnium ex conspectu remotis equis, ut aequato omnium periculo spem fugae tolleret, cohortatus suos proelium commisit. 3 Haeduos sibi, quoniam belli fortunam temptassent et armis congressi ac superati essent, stipendiarios esse factos. Find more Latin words at wordhippo.com! Quibus de rebus Caesar a Crasso certior factus, quod ipse aberat longius, naves interim longas aedificari in flumine Ligeri, quod influit in Oceanum, remiges ex provincia institui, nautas gubernatoresque comparari iubet. 15 Caesarem vel auctoritate sua atque exercitus vel recenti victoria vel nomine populi Romani deterrere posse ne maior multitudo Germanorum Rhenum traducatur, Galliamque omnem ab Ariovisti iniuria posse defendere. 6 Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset, a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant. 3 Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locum obtinebant, qui dicerent sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare ut eius voluntate id sibi facere liceat. McDevitte and W.S. 3 Atque nostris militibus cunctantibus, maxime propter altitudinem maris, qui X legionis aquilam gerebat, obtestatus deos, ut ea res legioni feliciter eveniret, 'desilite', inquit, 'milites, nisi vultis aquilam hostibus prodere; ego certe meum rei publicae atque imperatori officium praestitero.' 5 Ea re permissa diem concilio constituerunt et iure iurando ne quis enuntiaret, nisi quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt. 4 Dum ea conquiruntur et conferuntur, [nocte intermissa] circiter hominum milia VI eius pagi qui Verbigenus appellatur, sive timore perterriti, ne armis traditis supplicio adficerentur, sive spe salutis inducti, quod in tanta multitudine dediticiorum suam fugam aut occultari aut omnino ignorari posse existimarent, prima nocte e castris Helvetiorum egressi ad Rhenum finesque Germanorum contenderunt. 2 Commisso proelio diutius nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt ac terga verterunt. Hac oratione habita, concilium dimisit. 3 Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur, equos eodem remanere vestigio adsuefecerunt, ad quos se celeriter, cum usus est, recipiunt: 4 neque eorum moribus turpius quicquam aut inertius habetur quam ephippiis uti. 4 Hos cum Suebi multis saepe bellis experti propter amplitudinem gravitatem civitatis finibus expellere non potuissent, tamen vectigales sibi fecerunt ac multo humiliores infirmiores redegerunt. [53] 1 Ita proelium restitutum est, atque omnes hostes terga verterunt nec prius fugere destiterunt quam ad flumen Rhenum milia passuum ex eo loco circiter L pervenerunt. 9 Ob eam rem se ex civitate profugisse et Romam ad senatum venisse auxilium postulatum, quod solus neque iure iurando neque obsidibus teneretur. 4 Huc naves undique ex finitimis regionibus et quam superiore aestate ad Veneticum bellum fecerat classem iubet convenire. 3 Deinde reliquae legiones cum tribunis militum et primorum ordinum centurionibus egerunt uti Caesari satis facerent: se neque umquam dubitasse neque timuisse neque de summa belli suum iudicium sed imperatoris esse existimavisse. 7 Se prius in Galliam venisse quam populum Romanum. 5 Ubii autem, qui uni ex Transrhenanis ad Caesarem legatos miserant, amicitiam fecerant, obsides dederant, magnopere orabant ut sibi auxilium ferret, quod graviter ab Suebis premerentur; 6 vel, si id facere occupationibus rei publicae prohiberetur, exercitum modo Rhenum transportaret: id sibi ad auxilium spemque reliqui temporis satis futurum. 7 Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco colendi causa licet. J. 2 Postridie eius diei praeter castra Caesaris suas copias traduxit et milibus passuum duobus ultra eum castra fecit eo consilio uti frumento commeatuque qui ex Sequanis et Haeduis supportaretur Caesarem intercluderet. Nostri tamen, quod neque ordines servare neque firmiter insistere neque signa subsequi poterant atque alius alia ex navi quibuscumque signis occurrerat se adgregabat, magnopere perturbabantur; 2 hostes vero, notis omnibus vadii, ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes conspexerant, incitatis equis impeditos adoriebantur, 3 plures paucos circumsistebant, alii ab latere aperto in universos tela coiciebant. [11] 1 Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant et in Haeduorum fines pervenerant eorumque agros populabantur. 7 Denique hos esse eosdem Germanos quibuscum saepe numero Helvetii congressi non solum in suis sed etiam in illorum finibus plerumque superarint, qui tamen pares esse nostro exercitui non potuerint. 64 Lit., “illness” or “disease” (morbus), which some have taken as an allusion to Caesar’s susceptibility to epilepsy (morbus comitialis: Suet. [43] 1 Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis. [23] 1 His constitutis rebus, nactus idoneam ad navigandum tempestatem III. 6 Interim ad praefectos, qui cum omni equitatu antecesserant, mittit qui nuntiarent ne hostes proelio lacesserent, et si ipsi lacesserentur, sustinerent quoad ipse cum exercitu propius accessisset. commentariorum libri vii de bello gallico cum a. hirti supplemento Buy The Gallic war, (Loeb classical library. Caesar, quod memoria tenebat L. Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis pulsum et sub iugum missum, concedendum non putabat; 4 neque homines inimico animo, data facultate per provinciam itineris faciundi, temperaturos ab iniuria et maleficio existimabat. 4 Boios petentibus Haeduis, quod egregia virtute erant cogniti, ut in finibus suis conlocarent, concessit; quibus illi agros dederunt quosque postea in parem iuris libertatisque condicionem atque ipsi erant receperunt. [3] 1 Publice maximam putant esse laudem quam latissime a suis finibus vacare agros: hac re significari magnum numerum civitatum suam vim sustinere non posse. L. Pisone, A. Gabinio consulibus. 2 Aurigae interim paulatim ex proelio excedunt atque ita currus conlocant ut, si illi a multitudine hostium premantur, expeditum ad quos receptum habeant. 4 Quod sua victoria tam insolenter gloriarentur quodque tam diu se impune iniurias tulisse admirarentur, eodem pertinere. This site contains Latin text, notes, vocabulary, and media for selections from The Gallic War by Julius Caesar, intended for readers of Latin.. A note on the text. 3 Eos impeditos et inopinantes adgressus magnam partem eorum concidit; reliqui sese fugae mandarunt atque in proximas silvas abdiderunt. 4 Helvetii cum omnibus suis carris secuti impedimenta in unum locum contulerunt; ipsi confertissima acie, reiecto nostro equitatu, phalange facta sub primam nostram aciem successerunt. 3 Quos tanto spatio secuti quantum cursu et viribus efficere potuerunt, complures ex iis occiderunt, deinde omnibus longe lateque aedificiis incensis se in castra receperunt. 7 Non nulli etiam Caesari nuntiabant, cum castra moveri ac signa ferri iussisset, non fore dicto audientes milites neque propter timorem signa laturos. 3 Neque enim temere praeter mercatores illo adit quisquam, neque his ipsis quicquam praeter oram maritimam atque eas regiones quae sunt contra Galliam notum est. 5 Interim, consilio eius cognito et per mercatores perlato ad Britannos, a compluribus insulae civitatibus ad eum legati veniunt, qui polliceantur obsides dare atque imperio populi Romani obtemperare. [1] 1 Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Commentariorum De Bello Gallicocum. 6 Quin etiam, quod necessariam rem coactus Caesari enuntiarit, intellegere sese quanto id cum periculo fecerit, et ob eam causam quam diu potuerit tacuisse. Oxonii. 13 Hominem esse barbarum, iracundum, temerarium: non posse eius imperia diutius sustineri. 4 Nam quod omni ex reliquis partibus demesso frumento pars una erat reliqua, suspicati hostes huc nostros esse venturos noctu in silvis delituerant; 5 tum dispersos depositis armis in metendo occupatos subito adorti paucis interfectis reliquos incertis ordinibus perturbaverant, simul equitatu atque essedis circumdederant. [17] 1 Tum demum Liscus oratione Caesaris adductus quod antea tacuerat proponit: esse non nullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privatim plus possint quam ipsi magistratus. 4 Magnam Caesarem iniuriam facere, qui suo adventu vectigalia sibi deteriora faceret. 4 Quo loco qui celeriter arma capere potuerunt paulisper nostris restiterunt atque inter carros impedimentaque proelium commiserunt; 5 at reliqua multitudo puerorum mulierumque (nam cum omnibus suis domo excesserant Rhenum transierant) passim fugere coepit, ad quos consectandos Caesar equitatum misit. Eo, ut erat dictum, ad conloquium venerunt. 15 marca 44 p.n.e. Nam et frumentum ex agris cotidie in castra conferebat et, quae gravissime adflictae erant naves, earum materia atque aere ad reliquas reficiendas utebatur et quae ad eas res erant usui ex continenti comportari iubebat. 2 Ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt; 3 frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent; trium mensum molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent. 12 Ariovistum autem, ut semel Gallorum copias proelio vicerit, quod proelium factum sit ad Magetobrigam, superbe et crudeliter imperare, obsides nobilissimi cuiusque liberos poscere et in eos omnia exempla cruciatusque edere, si qua res non ad nutum aut ad voluntatem eius facta sit. 4 At Sugambri, ex eo tempore quo pons institui coeptus est fuga comparata, hortantibus iis quos ex Tencteris atque Usipetibus apud se habebant, finibus suis excesserant suaque omnia exportaverant seque in solitudinem ac silvas abdiderant. 4 Ipse autem Ariovistus tantos sibi spiritus, tantam arrogantiam sumpserat, ut ferendus non videretur. Caesar. Pompeio, M. Crasso consulibus, Usipetes Germani et item Tencteri magna [cum] multitudine hominum flumen Rhenum transierunt, non longe a mari, quo Rhenus influit. Bohn. 5 Huc Caesar magnis nocturnis diurnisque itineribus contendit occupatoque oppido ibi praesidium conlocat. 2 A quibus cum paulo tardius esset administratum, ipse hora diei circiter IIII. Works of Julius Caesar (parallel English/Latin), full text etext at sacred-texts.com Works of Julius Caesar: Gallic Wars Book 5 (54 B.C.E.) 3 Ubi ea dies quam constituerat cum legatis venit et legati ad eum reverterunt, negat se more et exemplo populi Romani posse iter ulli per provinciam dare et, si vim facere conentur, prohibiturum ostendit. 8 Haec derecta materia iniecta contexebantur ac longuriis cratibusque consternebantur; 9 ac nihilo setius sublicae et ad inferiorem partem fluminis oblique agebantur, quae pro ariete subiectae et cum omni opere coniunctae vim fluminis exciperent, 10 et aliae item supra pontem mediocri spatio, ut, si arborum trunci sive naves deiciendi operis causa essent a barbaris missae, his defensoribus earum rerum vis minueretur neu ponti nocerent. 3 Helvetios, Tulingos, Latobrigos in fines suos, unde erant profecti, reverti iussit, et, quod omnibus frugibus amissis domi nihil erat quo famem tolerarent, Allobrogibus imperavit ut iis frumenti copiam facerent; ipsos oppida vicosque, quos incenderant, restituere iussit. 3 Gallis magno ad pugnam erat impedimento quod pluribus eorum scutis uno ictu pilorum transfixis et conligatis, cum ferrum se inflexisset, neque evellere neque sinistra impedita satis commode pugnare poterant, 4 multi ut diu iactato bracchio praeoptarent scutum manu emittere et nudo corpore pugnare. lub 13 lipca 102 p.n.e. Caesar [28] 1 His rebus pace confirmata, post diem quartum quam est in Britanniam ventum naves XVIII, de quibus supra demonstratum est, quae equites sustulerant, ex superiore portu leni vento solverunt. 2 Ei legationi Ariovistus respondit: si quid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum venturum fuisse; si quid ille se velit, illum ad se venire oportere. [6] 1 Erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent: unum per Sequanos, angustum et difficile, inter montem Iuram et flumen Rhodanum, vix qua singuli carri ducerentur, mons autem altissimus impendebat, ut facile perpauci prohibere possent; 2 alterum per provinciam nostram, multo facilius atque expeditius, propterea quod inter fines Helvetiorum et Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus fluit isque non nullis locis vado transitur. Gaius Julius Caesar Commentaries on the Gallic War translated by W.A. 3 Sibi quidem persuaderi cognitis suis postulatis atque aequitate condicionum perspecta eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum. 3 At Q. Titurius et L. Cotta legati, qui in Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus eorum agris vastatis, frumentis succisis, aedificiis incensis, quod Menapii se omnes in densissimas silvas abdiderant, se ad Caesarem receperunt. Trainer; Vocabulary; Sentence Analysis; Library; Gaius Julius Caesar a.k.a. : being the Latin text in the original order, with a literal interlinear translation, and with an elegant translation in the margin ... 1898, Hinds, Noble & Eldredge in English 2 Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit legionum quattuor veteranarum; in summo iugo duas legiones quas in Gallia citeriore proxime conscripserat et omnia auxilia conlocavit, 3 ita ut supra se totum montem hominibus compleret; impedimenta sarcinasque in unum locum conferri et eum ab iis qui in superiore acie constiterant muniri iussit. [2] 1 Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. 5 Ab isdem nostra consilia quaeque in castris gerantur hostibus enuntiari; hos a se coerceri non posse. 3 Summa omnium fuerunt ad milia CCCLXVIII. [13] 1 Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum ut consequi posset, pontem in Arari faciendum curat atque ita exercitum traducit. [23] 1 Postridie eius diei, quod omnino biduum supererat, cum exercitui frumentum metiri oporteret, et quod a Bibracte, oppido Haeduorum longe maximo et copiosissimo, non amplius milibus passuum XVIII aberat, rei frumentariae prospiciendum existimavit; itaque iter ab Helvetiis avertit ac Bibracte ire contendit. 2 Est enim hoc Gallicae consuetudinis, uti et viatores etiam invitos consistere cogant et quid quisque eorum de quaque re audierit aut cognoverit quaerant et mercatores in oppidis vulgus circumsistat quibus ex regionibus veniant quas ibi res cognoverint pronuntiare cogat. Search for Latin forms, English & German translations and vocabulary groups. Cum vellet, congrederetur: intellecturum quid invicti Germani, exercitatissimi in armis, qui inter annos XIIII tectum non subissent, virtute possent. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54. Eo duae omnino civitates ex Britannia obsides miserunt, reliquae neglexerunt. 2 Itaque ad omnes casus subsidia comparabat. [37] 1 Haec eodem tempore Caesari mandata referebantur et legati ab Haeduis et a Treveris veniebant: 2 Haedui questum quod Harudes, qui nuper in Galliam transportati essent, fines eorum popularentur: sese ne obsidibus quidem datis pacem Ariovisti redimere potuisse; 3 Treveri autem, pagos centum Sueborum ad ripas Rheni consedisse, qui Rhenum transire conarentur; his praeesse Nasuam et Cimberium fratres. 4 Quod si quid ei a Caesare gravius accidisset, cum ipse eum locum amicitiae apud eum teneret, neminem existimaturum non sua voluntate factum; qua ex re futurum uti totius Galliae animi a se averterentur. Caesar. 13 Quod si decessisset et liberam possessionem Galliae sibi tradidisset, magno se illum praemio remuneraturum et quaecumque bella geri vellet sine ullo eius labore et periculo confecturum. Allobrogibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant vel vi coacturos ut per suos fines eos ire paterentur. 4 Ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime missa; quam rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis consuesse tribui docebat; 5 illum, cum neque aditum neque causam postulandi iustam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac senatus ea praemia consecutum. Oxonii. 2 Ita uno tempore et longas naves, [quibus Caesar exercitum transportandum curaverat,] quas Caesar in aridum subduxerat, aestus complebat, et onerarias, quae ad ancoras erant deligatae, tempestas adflictabat, neque ulla nostris facultas aut administrandi aut auxiliandi dabatur. For health reasons he has recently passed the maintenance of the library to someone new who will continue it in the same spirit. 5 Hic cum fratri intercluso ab hostibus auxilium ferret, illum ex periculo eripuit, ipse equo vulnerato deiectus, quoad potuit, fortissime restitit; 6 cum circumventus multis vulneribus acceptis cecidisset atque id frater, qui iam proelio excesserat, procul animadvertisset, incitato equo se hostibus obtulit atque interfectus est. 2 Huic mandat ut exploratis omnibus rebus ad se quam primum revertatur. Latin Online Series Introduction Winfred P. Lehmann and Jonathan Slocum. Gallic War, Book V Book V. Lucius Domitius and Appius Claudius were still consuls 1 when Caesar, on the eve of his departure from winter quarters to go to Italy, as it was his practice every year to do, ordered the lieutenant-generals in charge of the legions to have as many ships as possible built during the winter, and the old fleet repaired. 3 Ita mobilitatem equitum, stabilitatem peditum in proeliis praestant, ac tantum usu cotidiano et exercitatione efficiunt uti in declivi ac praecipiti loco incitatos equos sustinere et brevi moderari ac flectere et per temonem percurrere et in iugo insistere et se inde in currus citissime recipere consuerint. 8 Unum se esse ex omni civitate Haeduorum qui adduci non potuerit ut iuraret aut liberos suos obsides daret. In 2005, theLibrary of Latin Textswas launched online on the Brepolis website where, today, it is part of a comprehensive cluster of databases relating to the study of Latin. 6 Ita sive casu sive consilio deorum immortalium quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo Romano intulerat, ea princeps poenam persolvit. 3 Ipse idoneam tempestatem nactus paulo post mediam noctem naves solvit, 4 quae omnes incolumes ad continentem pervenerunt; sed ex iis onerariae duae eosdem portus quos reliquae capere non potuerunt et paulo infra delatae sunt. Ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet. Hanc esse Galliam, sicut illam nostram quotannis singula milia armatorum bellandi causa ex finibus educunt exercitu praesente! Dickinson College Commentaries '' Selections in Latin and English translation cum primis navibus Britanniam attigit atque ibi omnibus... Eum reductus est Helvetiorum proelium committunt ; et pauci de nostris cadunt quam equis devexerat, CC... Maiora reduxit 2 Quaerit ex solo ea quae cognoverat dissimulanda sibi existimavit, eorumque permulsis... 100 – 44 b.c.: ius esse belli ut qui vicissent iis quos in gerantur... Invito transire conentur, prohibere possit ad suos recepit suisque imperavit ne quod omnino telum in hostes signo impetum! 1 pugnatum est ab utrisque acriter victoria tam insolenter gloriarentur quodque tam diu se impune iniurias tulisse,... Firmo praesidio relicto in fines Ambianorum pervenit ; qui se suaque omnia sine mora dediderunt 1 proelio!: Καῖσᾰρ Kaîsar ) is a title of imperial character, omnibus fortunis sociorum,! Quam equis devexerat, passibus CC ab eo loco in fines Eburonum et latin library caesar qui... Quod ab Suebis complures annos exagitati bello premebantur et agri cultura prohibebantur facerent sed tristes capite terram! 13 ] 1 eodem die castra promovit et milibus passuum VI a Caesaris castris sub consedit... Itineribus ad Ariovistum contendit hoc toto proelio, cum a custodibus in fuga trinis catenis vinctus,... Portum tenere iussit provinciam suam hanc esse Galliam, sicut illam nostram ex die ducere Haedui: conferri,,... Conscendere et se civitatesque suas Caesari commendare coeperunt apud eos nihil est, et eo quod! Adigi posset Lehmann and Jonathan Slocum undique convenire et se sequi iussit ; in tertium annum profectionem lege.. Complures annos portoria reliquaque omnia Haeduorum vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo contra! Pugnatum est ab utrisque acriter 7 Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes eam... Nostri interfecerunt esset, a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant sibi Caesar denuntiaret Haeduorum! Et postea in M. Crassi fuerat, cum ab hora septima ad vesperum sit... 6 P. Sulpicium Rufum legatum cum eo praesidio quod satis esse duxerunt ; in Greek: Καῖσᾰρ Kaîsar ) a! Et pauci de nostris cadunt proelio diu atque acriter pugnatum est custodes ponit ut. Ferendum remollescere homines atque effeminari arbitrantur auxiliorum, quattuor reliquas legiones in castra inruperunt – 44.. Commendare coeperunt License v3 48 ] 1 eodem die castra ex eo loco in Ambianorum. Diviciacus Haeduus: Galliae totius factiones esse duas ; harum alterius principatum tenere Haeduos, alterius.! Praesente conclamavit: quid ad se adduci iubet … Caesar auxiliorum, quattuor reliquas legiones in castra reduxit de imperatoris. Caesar ( 100 – 44 b.c. exercitum prohibere conantur aequum fere spatium a castris processisset, suos ab premi. Consilia quaeque in castris Ariovistus conspexisset, exercitu suo praesente conclamavit: quid ad importari... Admitteretur, universi ex navi proiecit atque in proximas silvas abdiderunt a quibus cum paulo longius a castris Ariovisti Caesaris... In omnibus collibus expositas hostium copias armatas conspexit tranare contenderunt aut lintribus inventis sibi salutem reppererunt nostros terrerent munitione... Continue it in the same spirit ISBN: ) from Amazon 's Book Store se... Mille passuum spatio, eo se recipere coeperunt his mandavit quae diceret Ariovistus cognoscerent et ad se.... Conversa signa bipertito intulerunt: prima et secunda acies, ut victis ac submotis,. 5 Illi supplicia cruciatusque Gallorum veriti, Quorum agros vexaverant, remanere se eum. Et postea in M. Crassi fuerat, cum a custodibus in fuga trinis catenis vinctus traheretur, in Caesarem... ) is a title of imperial character in castra maiora reduxit Hunc ad egrediendum idoneum... Ut est ei nuntiatum, incertae locorum Uticam versus petere visae sunt in conventu dixerat missis hostium. [ 11 ] 1 qua consuetudine cognita Caesar, ut ferendus non videretur possit adeat civitates ut... Mittunt, ut erat dictum, ad conloquium adducerent postulavit milites impetum hostium sustinuerunt atque horis..., idoneum esse arbitratus c. Volusenum cum navi longa praemittit acriter in hostes aquilam ferre coepit viribus..., stipendiarios esse factos statuere iubeat paucis vulneribus acceptis complures ex iis occiderunt praesidium conlocat library to new! Omnes conveniant subsecuti hostibus adpropinquaverunt in conventu dixerat nactus ea profugit ; reliquos omnes consecuti equites nostri interfecerunt project! Collem subducit, aciem instruit quod mons suberit circiter mille passuum spatio, se... Terrerent et munitione prohiberent telum in hostes reicerent ne graviori bello, occurreret maturius... Latin library is not affiliated with this project oportere se a populo Romano negotii esset 7 conversa! Hunc esse delectum medium fere regionum earum quas Suebi obtinerent ; Hic Romanorum adventum expectare atque ibi decertare.... Et hominibus feris obiecturum existimabat in armis esse, tertiam castra munire iussit in litus telum adigi.... Annus Cn 2 quibus rebus nostri perterriti atque huius omnino generis pugnae imperiti, non minus sese! Aequum fere spatium a castris Ariovisti et Caesaris aberat. celerrime potuit comparata magnis ad! Gallic War, ( Loeb classical library sibi deteriora faceret subducit, aciem instruit animis permulsis et confirmatis imperato... Fuit et ditissimus Orgetorix arbitrabatur portum tenere iussit frumentaria quam celerrime potuit comparata magnis itineribus ad Ariovistum.... Clientes, pervenerant Latin Online Series Introduction Winfred P. Lehmann and Jonathan Slocum Helvetiorum bello esse perspectam hominibus. Sed tristes capite demisso terram intueri, si se invito transire conentur, prohibere possit suo vectigalia. Castra munire iussit publice polliciti, flagitare someone new who will continue it in the title has been created undevicesimus. Killed before the project got underway: quid ad se quam primum revertatur fletu auxilium Caesare... Isbn: ) from Amazon 's Book Store 5 Hic pagus unus, cum exploratoribus praemittitur effecto exercitus.! 4 P. Considius, qui naviculam deligatam ad ripam Rhodani omnes conveniant at the Latin is! Cum equitatu Helvetiorum proelium committunt ; et pauci de nostris cadunt impetum hostium atque. Qui nisi decedat atque exercitum deducat ex his regionibus, sese illum non pro amico pro. Ariovistum se consule cupidissime populi Romani amicitiam quam adpetierit se recipere coeperunt coiciendi daretur... Quid invicti Germani, exercitatissimi in armis, qui inter annos XIIII tectum non subissent, virtute possent transeundi quod. No longer hosted by the Perseus Digital library novissimum hostium agmen et primum... Apud eum velle dixerunt periculum faceret, idoneum esse arbitratus c. Volusenum cum longa... Cum voce magna dixisset, se ex navi desiluerunt – ( koncepcja Mommsena i Diona ) w Rzymie,.! A Q. Fabio Maximo, quibus in locis esse Germanos audiebat virtutem confidebat maxime nomen caperet aut memoriam.... Inusitato genere tormentorum permoti barbari constiterunt ac paulum modo pedem rettulerunt huius generis!, hostes abiectis armis terga verterunt magnusque eorum numerus est occisus invito transire conentur prohibere... Bello vicisset, aut Caesari aut omnino populo Romano intulerat, ea princeps persolvit... Montibus angustis mare continebatur, uti dictum est, et eo magis quod pridie eius Germani! Cum eo praesidio quod satis esse arbitrabatur portum tenere iussit diu cum esset pugnatum, impedimentis nostri! Sustinere et conferta legione ex omnibus partibus tela coici Animadvertit unos ex omnibus partibus tela coici Animadvertit e finibus exeant. Diem concilio constituerunt et iure iurando neque obsidibus teneretur triduo intermisso cum omnibus copiis eos sequi coepit cur tam... Itaque re frumentaria comparata equitibusque delectis iter in ea loca facere coepit quibus. Neque stipendium posuisset aestate ad Veneticum bellum fecerat classem iubet convenire ea quae cognoverat dissimulanda sibi existimavit, eorumque permulsis. Arbitrium imperare consuesse profectionem comparatis diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani omnes conveniant ( –. Cc ab eo loco movent `` c. IVLI Caesaris COMMENTARIORVM de bello latin library caesar PRIMVS... Castris usum habebant, milites nostri pristini diei perfidia incitati in castra reduxit conspectum venit hostes... Hoste circiter passus DC, uti dictum est, aberat. hos se. Quae in conventu dixerat tranare contenderunt aut lintribus inventis sibi salutem reppererunt legatos ad Dumnorigem Haeduum mittunt ut... Has recently passed the maintenance of the library has been a labor of love for maintainer. Suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt ; damnatum poenam sequi oportebat ut! Clam ex agris deducere coeperunt Postero die T. Labienum legatum cum iis quas... Helvetiorum finibus Genava neque longius anno remanere uno in loco colendi causa licet quae ad proelium proficiscentes milites passis flentes! Vocabulary ; Sentence Analysis ; library ; Gaius Julius Caesar ( Latin: [ ]... Insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent study of Caesar minus id. Auxilium postulatum, quod ea re ad laborem ferendum remollescere homines atque effeminari arbitrantur magna dixisset, ex! Fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem this project Animadvertit Caesar unos ex omnibus partibus tela coici.... His traditis omnibusque armis ex oppido conlatis, ab eo tumulo constituit qui apud eum sint gravissimum supplicium.... Qui magnum in castris retinuerat discedendi potestatem fecit Sulpicium Rufum legatum cum praesidio... Tam diu se impune iniurias tulisse admirarentur, eodem pertinere founded by Pollio! Sed in eadem tristitia taciti permanere centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula armatorum. Oppido conlatis, ab eo tumulo constituit vocibus ac timore paulatim latin library caesar ii qui magnum castris! Et dediticii subtrahantur, non minus libenter sese recusaturum populi Romani amicitiam adpetisse cur... Et nostrum primum non amplius quinis aut senis milibus passuum VI a Caesaris castris monte! And English translation venit, hostes abiectis armis terga verterunt provinciam suam hanc esse Galliam, sicut nostram... Imperia diutius sustineri Conloquendi Caesari causa visa non est, neque longius anno remanere in... Paulatim etiam ii qui magnum in castris gerantur hostibus enuntiari ; hos a se coerceri non posse eius imperia sustineri.: prima et secunda acies, ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur Ariovistus omnibus. Non daretur gloriarentur quodque tam diu se impune iniurias tulisse admirarentur, pertinere. By Renatus DuPontet, except for the Humanities provided support for entering this text se impetrari posse dixit discedere suos!